Baptistička crkva Mačkovec

Bana Josipa Jelačića 130
Mačkovec
40000 Čakovec
Hrvatska