Postanak 10

Kako je sve počelo i kako bi trebalo biti?